SKLEP

POLITYKA ZWROTÓW I ZWROTÓW

AEROSIZE Labs Sp. z o.o.

Interpretacja i definicje

Ostatnia aktualizacja: 13 września 2022 r

Dziękujemy za zakupy w AEROSIZE Labs. Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich produktów zakupionych u nas.

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

Definicje

  1. Na potrzeby niniejszej Polityki zwrotów i refundacji:
  2. Firma (zwana w niniejszej Umowie „Firmą”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do AEROSIZE Labs sp. z o.o. z oo, Podskalany 55, 32-085 Tomaszowice.
  3. Towar oznacza przedmioty oferowane do sprzedaży w Serwisie.
  4. Zamówienia oznaczają Twoją prośbę o zakup Towarów od Nas.
  5. Usługa odnosi się do Serwisu.
  6. Witryna odnosi się do AEROSIZE Labs, dostępnej pod adresem www.aerosize.com
  7. Użytkownik oznacza odpowiednio osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.

 

Twoje prawa do anulowania zamówienia

Masz prawo anulować Zamówienie w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Termin anulowania Zamówienia wynosi 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś Towar lub w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem objęła w posiadanie dostarczony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji za pomocą jasnego oświadczenia. Możesz poinformować nas o swojej decyzji poprzez:

• E-mailem: service@aerosize.com

Zwrócimy Ci pieniądze nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymamy zwrócony Towar. Użyjemy tych samych sposobów płatności, których użyłeś do złożenia Zamówienia, a Ty nie poniesiesz żadnych opłat za taki zwrot.

Warunki zwrotów

Aby Towar kwalifikował się do zwrotu, upewnij się, że:

• Towar został zakupiony w ciągu ostatnich 14 dni

• Towar jest w oryginalnym opakowaniu

Następujące Towary nie podlegają zwrotowi:

• Dostawy Towarów wykonanych zgodnie z Państwa specyfikacjami lub wyraźnie spersonalizowanych.

• Dostawa Towarów, które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu, szybko się psują lub których data ważności upłynęła.

• Dostawa Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i zostały otwarte po dostarczeniu.

• Dostawa Towarów, które po dostarczeniu, zgodnie ze swoim charakterem, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu dowolnego towaru, który nie spełnia powyższych warunków zwrotu według naszego wyłącznego uznania.

Zwrotowi podlegają wyłącznie Towary w cenie regularnej. Niestety Towary przecenione nie podlegają zwrotowi. To wyłączenie może nie mieć zastosowania do Ciebie, jeśli nie jest dozwolone przez obowiązujące prawo.

zwracanie towaru

Jesteś odpowiedzialny za koszty i ryzyko zwrotu Towarów do nas. Towar należy odesłać na adres:

AEROSIZE Labs sp. z oo Wapienicka 59, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Nie ponosimy odpowiedzialności za Towary uszkodzone lub zagubione w przesyłce zwrotnej. Dlatego zalecamy ubezpieczoną i możliwą do śledzenia usługę pocztową. Nie jesteśmy w stanie dokonać zwrotu pieniędzy bez faktycznego otrzymania Towaru lub dowodu otrzymania przesyłki zwrotnej.

Prezenty

Jeśli Towary zostały oznaczone jako prezent przy zakupie, a następnie wysłane bezpośrednio do Ciebie, otrzymasz kredyt na prezent o wartości zwrotu. Po otrzymaniu zwróconego produktu zostanie do Ciebie wysłany bon podarunkowy.

Jeśli Towary nie zostały oznaczone jako prezent przy zakupie lub osoba, która dała prezent, wysłała Zamówienie do siebie, aby przekazać je Tobie później, wyślemy zwrot pieniędzy osobie, która kupiła prezent.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki zwrotów i refundacji, skontaktuj się z nami:

• E-mailem: service@aerosize.com

<
Z powrotem